function wp_mail() {} Testimonials – KunstKomma: op zoek naar de essentie via de kunst

Testimonials

 

KUNSTKOMMA, de klant … en zijn reactie

Anderhalve week geleden was de afdeling EZ van de provincie ZH op bezoek in de Kunstkerk in Dordrecht waar jij een uiteenzetting hebt gehouden over de essenties van kunst. Ik heb genoten van je verhaal, zozeer zelfs dat na een dag in de frisse buitenlucht van Dordrecht, ik geen enkele aandrang had om het beeld achter mijn oogleden op te zoeken. Ik zou willen om kunst op een dergelijke wijze te kunnen presenteren. M.R., Afd. EZ, provincie Zuid-Holland

Je hebt het vermogen je enthousiasme voor de kunst en de beweegredenen van de kunstenaars over te brengen op een uiterst plezierige no-nonsense wijze. Daardoor besef je pas wat musea het publiek onthouden door zo weinig informatie te verschaffen. Kunst gaat veel meer leven als je wat meer weet over wat de kunstenaar heeft bezield. R.M., Interim & Advies. Marketing & Communicatie

Tijdens een teammiddag hebben we onder de inspirerende leiding van Jacqueline gewerkt met Zielespiegels. Iedereen had vooraf op 1 A4 verschillende kunstafbeeldingen uitgekozen die iets vertellen over jouw eigenschappen en wat je belangrijk vindt in je werk. In haar inleiding nam Jacqueline ons aan de hand van de kunst mee op reis langs een aantal thema’s. Daarna probeerden we om de A4’s te koppelen aan de juiste persoon. Tot slot gaf ieder teamlid een toelichting op de afbeeldingen en waarom juist dat kunstwerk was uitverkoren voor de Zielespiegel. Dit was een hele mooie en bijzondere manier van teambuiling. We raakten met elkaar op een informele wijze in gesprek over onze waarden in het werk en leerden elkaar op een andere manier kennen. J. v.d. S, werkzaam in de kinder- en jeugd GGZ

Kunstkwartetspel voor Stadswerken Dordrecht 

 

Voor meer reacties van klanten zie mijn brochure 

KunstKommaTestimonials

 

“Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.”
Leonardo da Vinci